Inschrijven

Interesse in één van de kavels? Schrijf nu in via het onderstaande formulier.

Welk kavel heeft uw voorkeur? (Meerdere kavels zijn mogelijk)

kavel D1

kavel D2

kavel D3

kavel O1

kavel O2

kavel O3

kavel O4

kavel O5

Het proces

Q Makelaars begeleidt u door de verschillende te nemen stappen die nog voor u liggen. In hoofdlijnen gaat dit als volgt in zijn werk:

  1. Maak uw interesse bekend via het aanmeldformulier.
  2. DAVL Studio, ons architectenbureau, neemt contact met u op. Zij maken met u een afspraak om het plan haarfijn uit te leggen en al uw vragen te beantwoorden. Zij zullen met u uw wensen doornemen en kunnen met u een eerste schets van uw droomwoning maken. Tijdens dit gesprek worden met u de voorlopige kavelprijzen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden en verdere aandachtspunten besproken en toegelicht.
  3. Het architectenbureau DAVL Studio zal u een aanbod doen om voor u een schetsontwerp nader uit te werken. U kunt dan over die samenwerking een besluit nemen.
  4. Naar aanleiding van het gesprek met DAVL Studio neemt Q Makelaars contact met u op. Zij brengt in een tweede gesprek alle zakelijke aspecten in beeld. Wat koopt u precies? Welke rechten en plichten zijn er? Maar ook zaken als een eventuele financiering en de waarde van uw huidige woning kunnen dan aan de orde komen.
  5. Na het tweede gesprek zou u een voldoende beeld moeten hebben om te kunnen kiezen voor één van de kavels.
  6. De (pre)contractuele fase wordt door Q Makelaars verzorgd. Na toewijzing zal er een koopovereenkomst worden opgemaakt. Daarin worden alle afspraken, opschortende voorwaarden, rechten en plichten vastgelegd. Na ondertekening van deze overeenkomst zijn alle afspraken rechtsgeldig.
  7. Enkele weken na de ondertekening van de koopovereenkomst en nadat eventuele ontbindende voorwaarden zijn komen te vervallen zal de juridische overdracht gaan plaatsvinden bij de projectnotaris MR Notariaat in Nieuwerkerk aan den IJssel. Vanaf dat moment bent u de nieuwe eigenaar van betreffend perceel.
  8. U gaat, desgewenst samen met DAVL Studio, aan de slag om uw woondromen middels een passend ontwerp, een te verkrijgen omgevings- en watervergunning en het door u te contracteren bouwbedrijf tot een werkelijkheid te maken.
  9. De daadwerkelijke oplevering van de bouwkavel vindt plaats zodra deze in bouwrijpe toestand gereed is. Nadien kunt u, vermits u de benodigde vergunningen heeft verkregen, aanvangen met de realisatie van uw woning.

Zelf uw droomwoning laten bouwen lijkt een hele uitdaging. Er wordt echter door onze specialisten bij elke stap met u meegedacht. Dit maakt het voor u comfortabel en vertrouwd. Ontzorgen noemen we dat!

Planning

Op dit moment wordt het terrein ingericht en worden de kavels bouwrijp gemaakt. De verkoop is gestart. Wilt u meer weten over een mogelijk tijdspad voor het realiseren van uw droomwoning? Neem dan contact op met DAVL Studio.